MESSAGE FROM THE MAYOR

Sa pagtahak ng Bayan ng Bongabon sa panibagong yugto ng pag unlad mananatiling kaagapay ang Sangguniang Bayan sa adhikain na magkaroon ng malinis na pamamahala ang bawat lingkod bayan tungo sa pantay, makatao at makabuluhang pagbabago.

Bilang kabahagi ng pagsulong , layunin ng Sangguniang Bayan ang mapalawak ang mithiin nito na maging katuwang ang mamamayan bilang kaisa sa mga batas na makakatulong sa pagsusulong ng pagpapabuti ng kalagayan ng ating mamamayan.

Sa pagtupad ng aming tungkulin, aming isasaisip ang pagbabalik ng inyong pagtitiwala sa pamamagitan ng magandang halimbawa ng magbibigay sigla upang lalo pang pagyamamin ang atin ng nasimulan.

Sa ngalan ng buong Sangguniang Bayan kami ay nakikiisa sa mga adhikain magpapataas ng antas ng kalagayaan ng aming mamamayan dahil sa ganitong paraan namin maibabalik ang pagtitiwalang inyong pinagkaloob.

Mabuhay ang Bayan ng Bongabon!