ANNUAL PROCUREMENT PLAN

app-1-of-18 app-2-of-18 app-3-of-18 app-4-of-18 app-5-of-18 app-6-of-18 app-7-of-18 app-8-of-18 app-9-of-18 app-10-of-18 app-11-of-18 app-12-of-18 app-13-of-18 app-14-of-18 app-15-of-18 app-16-of-18 app-17-of-18 app-18-of-18

More info

Bongabon March

bongabon-march BONGABON MARCH   Composed by Felipe V. Vilar   I   Bongabon, Bongabon bayang matahimik Bongabon, Bongabon, kadluan ng tamis Mga anak niyaʼy nagsisikap, na ang Bayan ay umunlad. Dalawin at inyong masdan Ang pag- unlad nitong bayan   II   Halinaʼt pagmasdan mga halamanan Tumanaʼt bukirin pawang binubungkal Lahat kamiʼy nagtatanim Nang dumami