Bongabon March

bongabon-march BONGABON MARCH   Composed by Felipe V. Vilar   I   Bongabon, Bongabon bayang matahimik Bongabon, Bongabon, kadluan ng tamis Mga anak niyaʼy nagsisikap, na ang Bayan ay umunlad. Dalawin at inyong masdan Ang pag- unlad nitong bayan   II   Halinaʼt pagmasdan mga halamanan Tumanaʼt bukirin pawang binubungkal Lahat kamiʼy nagtatanim Nang dumami