Bongabon March

bongabon-march

BONGABON MARCH

 

Composed by Felipe V. Vilar

 

I

 

Bongabon, Bongabon bayang matahimik

Bongabon, Bongabon, kadluan ng tamis

Mga anak niyaʼy nagsisikap, na ang

Bayan ay umunlad.

Dalawin at inyong masdan

Ang pag- unlad nitong bayan

 

II

 

Halinaʼt pagmasdan mga halamanan

Tumanaʼt bukirin pawang binubungkal

Lahat kamiʼy nagtatanim

Nang dumami ang pagkain

Halikayo at tanawin

Maganda naming bukirin

 

III

 

Tayo na sa bukid at mangagsiawit

At ating pagmasdan ang kasaganaan

Magkaisa at magyakap

Tayong lahat ay magsikap

Na ang Bongaboʼy tumanyag

Buong bansang Pilipinas.

Add Comment